TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN/TILLÄGGSREGLER
Tävlingen arrangeras enligt Svemos reglemente och dessa tilläggsregler som godkänts för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor.

Tillståndsnummer
70-166
 
Arrangör
Lidköpings MCK, c/o Mikael Sahlin Bandyvägen 21 53155 Lidköping
i samarbete med
MCK Hallandia, c/o Mattias Roslund Östergränd 5 30578 Kvibille
samt 
Bergman Trading AB, Box 21 43921 Onsala

Tävlingsplats
Östra Stranden Halmstad
Södra infarten, trafikplats 43

Tävlingsdatum
Lördagen 9 oktober 2021.

Organisationskommitté
Staffan Bergman staffanbergman@telia.com 070 65 20 105
Elisabeth Perrone betts@telia.com 070 62 27 186
Mikael Sahlin micke@sahlinpalmstedt.se 070 43 32 473
Mattias Roslund husaberg@hotmail.se 070 66 35 044
Bernt Johansson bernt.johansson@svemo.se 070 63 13 298
Tobias Revelj tobias@bmkuddevalla.se 070 66 48 766

Tävlingsledare
Mattias Roslund

Säkerhets- och miljöansvarig
Bernt Johansson

Coronaansvarig
Elisabeth Perrone

Sjukvård
Bo Olsson bossegolsson@gmail.com 070 52 02 687

Supervisor
Anders Ljunggren anders.ljunggren@svemo.se 073 62 57 916

Tävlingens art
Enduro typ 2 varvlopp.
Tävlingen är öppen för såväl registrerade som ej registrerade motorcyklar, ej MC-körkortskrav.
Minst ett fullföljt varv är resultatgrundande med placering i resultatlistan.
Möjlighet till tankning under heat, miljömatta obligatorisk. 
Arrangören tillhandahåller inte drivmedel.

Tävlingens status
Nationell endurotävling.

Tävlingsbana
Sand, c:a 5 km.

Tid och plats för banans offentliggörande
På hemsidan www.beachraceenduro.se

Tävlingsklasser
Elit, öppen för förare med Elit eller Seniorlicens.
Junior
Bredd, öppen för förare med Elit, Senior eller Juniorlicens som inte vill köra i Elit/Junior.
Motion
Ungdom E0, 49-85cc tvåtakt, 75-150cc fyrtakt.
Ungdom E1, 100-144cc tvåtakt, 175-250cc, fyrtakt.

Startordning/heatindelning
09.00-10.00 E0 och E1, E1 startar framför E0, 60 min körtid
10.30-12.00 Motion och Dam Motion, 90 min körtid
13.30-15.30 Senior, Junior, Bredd och Dam, 120 min körtid

Respittid
30 minuter.
Tävlingsledningen äger rätt att inte släppa ut förare på nytt varv om det bedöms att föraren inte klarar respittiden.

Start
Start sker med avstängda motorer och startsignal med mistlur.
Beroende på antalet startande kommer varje heat att delas upp i ett antal startled som alla startar samtidigt, s k masstart.
Arrangören förbehåller sig rätten att seeda startfältet avseende startledsplacering, nummer och bakgrundsfärg enligt Svemos reglemente 3.5.2
Startlista med tilldelat nummer publiceras på TA samt på hemsidan.

Service
Service enbart tillåten på anvisad serviceplats i bandepån.
Miljömatta enligt SR.Enduro 5.6.3 obligatorisk vid all service och uppställning av MC inom tävlingsområdet.
Tankning under tävling enbart i bandepån.
I bandepåområdet gäller avstängda motorer.

Utrustning
Enligt SR Enduro och NT.
Transpondertidtagning sker med AMB MX transponder, tillhandahålls inte av arrangören.

Förarsammanträde
Inget. 
PM vid incheckning.

Race Office/Anmälan
Fredag 8 oktober 18.00-21.00
Lördag 9 oktober 06.30-08.30
Efteranmälan stänger en timme innan första start, efteranmälningsavgift 100:-
OBS Endast en serviceman/förare. För ungdom en serviceman och en vårdnadshavare.

Maskinbesiktning
Ingen.

Anmälan
Via Svemo TA eller via länk från hemsidan.
Anmälningstiden går ut 6 oktober 2021 kl 23.59
Var noga med att ange transpondernummer i samband med anmälan på Svemo TA för att slippa onödig hantering på tävlingsdagen.

Start/anmälningsavgift
Elit, Junior, Bredd och Dam 695:-
Motion 595:-
Ungdom E0 och E1 395:-
Betalas i samband med anmälan på Svemo TA.

Startbekräftelse
Löpande via Svemo TA.

Återbud
Återbud enligt SR.Enduro 4.10.3.
Lämnas via Svemo TA senast 6 oktober 2021 klockan 23.59
Om återbud meddelats enligt ovan återbetalas startavgiften minus en avgift på 150:-
Vid ej meddelat återbud enligt ovan tillfaller hela startavgiften arrangören.

Resultat
Via Race Monitor.
Resultatlistor läggs även ut på hemsidan.

Prisutdelning
Ingen.

Prispengar Elit och Junior
1:a totalt 5.000:-
2:a totalt 3.000:-
3:e totalt 2.000:-

Uppskjutande/avlysning av tävling
Om förändringar p g a rådande pandemi eller annan händelse uppstår och som arrangören inte råder över flyttas tävlingen fram. Vid framflyttad tävling ligger anmälningsavgiften kvar hos arrangören.
Besked om att tävlingen flyttas fram meddelas på hemsidan www.beachraceenduro.se

Parkeringsdepå/boende
Hagöns Camping är öppen för tävlande, 250:-/dygn inkl el, toa och dusch, se info www.beachraceenduro.se för bokning.
Parkeringdepån är öppen endast dagtid 07.00-19.00.
OBS Ingen övernattning i parkeringsdepån.

Övrig Information
Begränsat antal startplatser.
Respektera att tävlingen är publikfri.
Respektera Svemos och arrangörens åtgärder för att hindra smittspridning.