TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN/TILLÄGGSREGLER
Tävlingen arrangeras enligt Svemos reglemente och dessa tilläggsregler som godkänts för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor.

Tillståndsnummer
70-39
 
Arrangör
Lidköpings MCK, c/o Mikael Sahlin Bandyvägen 21 53155 Lidköping
i samarbete med
Bergman Trading AB, Gottskärsvägen 150, 439 94 Onsala

Tävlingsplats
Östra Stranden Halmstad
Södra infarten, trafikplats 43

Tävlingsdatum
Lördagen 8 oktober 2022.

Organisationskommitté
Staffan Bergman staffanbergman@telia.com 070 6520105
Elisabeth Perrone betts@telia.com 0706227186
Magnus Ahlgren ahlgrenjam@hotmail.com 0702640416
Mikael Sahlin micke@sahlinpalmstedt.se 0704332473
Bernt Johansson bernt.johansson@svemo.se 0706313298
Tobias Revelj tobias@bmkuddevalla.se 0706648766
Lars Löfving lars-erik.lofving@gmail.com 0705235307

Tävlingsledare
Magnus Ahlgren

Biträdande tävlingsledare
Mikael Sahlin

Säkerhets- och miljöansvarig
Bernt Johansson

Supervisor
Anders Ljunggren anders.ljunggren@svemo.se 073 62 57 916

Tävlingens art
Enduro typ 2 varvlopp.
Tävlingen är öppen för såväl registrerade som ej registrerade motorcyklar, ej MC-körkortskrav.
Minst ett fullföljt varv är resultatgrundande med placering i resultatlistan.
Möjlighet till tankning under heat, miljömatta obligatorisk. 
Arrangören tillhandahåller inte drivmedel.

Tävlingens status
Nationell endurotävling.

Tävlingsbana
Sand, c:a 5 km.

Tid och plats för banans offentliggörande
På hemsidan www.beachraceenduro.se

Tävlingsklasser
Elit, öppen för förare med Elit eller Seniorlicens samt Dam Elit.
Junior.
Bredd, öppen för förare med Elit, Senior eller Juniorlicens som inte vill köra i Elit/Junior.
Motion och Dam Motion.
Ungdom E0, 49-85cc tvåtakt, 75-150cc fyrtakt.
Ungdom E1, 100-144cc tvåtakt, 175-250cc fyrtakt.
Guldhjälm 65cc och 85cc.

Guldhjälm
För att klassen ska genomföra sitt heat krävs ett antal på minst 20 startande.
Ett förarmöte kommer att hållas på tävlingsplatsen.
 
Startordning/heatindelning
8.30-09.15 Guldhjälm/körtid 45 min
09.30-10.30 Ungdom E0 och E1/körtid 60 min
11.00-12.30 Motion och Dam Motion/körtid 90 min
13.30-16.00 Elit/Senior, Junior, Dam samt Bredd/körtid 150 min

Elit, öppen för förare med Elit eller Seniorlicens.
Junior
Bredd, öppen för förare med Elit, Senior eller Juniorlicens som inte vill köra i Elit/Junior.
Motion
Ungdom E0, 49-85cc tvåtakt, 75-150cc fyrtakt.
Ungdom E1, 100-144cc tvåtakt, 175-250cc, fyrtakt.

Respittid
30 minuter.
Tävlingsledningen äger rätt att inte släppa ut förare på nytt varv om det bedöms att föraren inte klarar respittiden.

Start
Start sker med avstängda motorer och startsignal med mistlur.
Beroende på antalet startande kommer varje heat att delas upp i ett antal startled som alla startar samtidigt, s k masstart.
Arrangören förbehåller sig rätten att seeda startfältet avseende startledsplacering, nummer och bakgrundsfärg enligt Svemos SR Enduro 3.5
Startlista med tilldelat nummer publiceras på Svemo TA samt på hemsidan.

Service
Service enbart tillåten på anvisad serviceplats i bandepån.
Miljömatta enligt SR Enduro 5.6.3 obligatorisk vid all service och uppställning av MC inom tävlingsområdet.
Tankning under tävling enbart i bandepån.
I depåområdet gäller avstängda motorer.

Utrustning
Enligt SR Enduro och NT.
Transpondertidtagning sker med AMB MX transponder, tillhandahålls inte av arrangören.

Förarsammanträde
Inget. 
PM vid incheckning.

Race Office/Anmälan
Fredag 7 oktober 18.00-21.00
Lördag 8 oktober 06.30-08.30
Efteranmälan stänger en timme innan första start, efteranmälningsavgift 100 kr.

Maskinbesiktning
Kommer att genomföras samt ljudmätning.

Anmälan
Via Svemo TA eller via länk från hemsidan.
Anmälningstiden går ut 5 oktober kl 23.59.
Var noga med att ange transpondernummer i samband med anmälan på Svemo TA för att slippa onödig hantering på tävlingsdagen.

Start/anmälningsavgift
Elit, Junior, Bredd och Dam 695:-
Motion 595:-
Ungdom E0 och E1 395:-
Guldhjälm 300:-  
Betalas i samband med anmälan på Svemo TA.

Startbekräftelse
Löpande via Svemo TA.

Återbud
Återbud enligt SR Enduro 4.10.3.
Lämnas via Svemo TA fram till 5 oktober kl 23.59.
Om återbud meddelats enligt ovan återbetalas startavgiften minus en administrationsavgift på 200 kr.
För Guldhjälm 100 kr.
Vid ej meddelat återbud enligt ovan tillfaller hela startavgiften arrangören.

Resultat
Via EMX Live.

Prisutdelning
Direkt efter varje heats målgång.

Prispengar Elit och Junior
1:a totalt 5.000 kr
2:a totalt 3.000 kr
3:e totalt 2.000 kr

Uppskjutande/avlysning av tävling
Om förändringar och händelser uppstår som arrangören inte råder över flyttas tävlingen fram.
Besked om att tävlingen flyttas fram meddelas på hemsidan www.beachraceenduro.se

Parkeringsdepå/boende
Parkeringsdepå i anslutning till campingen, öppen lördag 8 oktober 07.00-19.00, ingen övernattning tillåten.
Toa och dusch finns i servicehusen på campingområdet.
Hagöns Camping är öppen för tävlande som vill boka boende.
Good Morning Hotel vid motorvägen har specialpriser för tävlingshelgen.
Kolla Boende för mer information.

Övrig Information
Begränsat antal startplatser.