COVID POLICY

Hur tävlingen kommer att genomföras enligt Svemos riktlinjer:

 • Tävlingen genomförs utan publik.
 • I samarbete med Hagöns Camping, för alla som köper en rabatterad plats på campingen, kommer dess faciliteter som toaletter, duschar etc att kunna användas.
 • Förare som väljer att övernatta på campingen måste då följa dess restriktioner. Hagöns Camping är anpassad till corona.
 • För tävlande som bara kommer över tävlingsdagen finns en mycket stor yta, i anslutning till campingen, att disponera. Där kan man säkra att varje servicefordon har tillräckligt med plats och avstånd till nästa fordon. Området bemannas av funktionärer.
 • Ingen servering tillåts inomhus.
 • Handsprit placeras på lämpliga ställen och uppmanas att användas.
 • Inga administrativa åtgärder, som anmälan eller betalning, genomförs på plats. Detta sker innan tävling via Svemo TA.
 • Maskinbesiktning/ljudprov genomförs inte alls för att minimera grupperingar av tävlande/funktionärer.
 • Varje tävlande får endast ha med sig 1 serviceman/medföljare. För ungdomsklasserna gäller en serviceman samt en vårdnadshavare.
 • All service ska ske i servicedepån som ska vara så stor att tillräckligt avstånd kan hållas mellan tävlande/servicemän på ett smittsäkert sätt.
 • Inget förarmöte, extra tydlig information i PM.
 • Uppställning innan start med säkert avstånd mellan förare, enligt myndigheters rekommendation.
 • För att undvika att skapa folksamling sätts inga resultatskärmar upp. Resultaten kan följas live via internet av var och en enskilt.
 • Inga prisutdelningar.
 • Förare/servicemän uppmanas att lämna tävlingsområdet så snart som möjligt efter egen målgång i stället för att dröja kvar.
 • Eventuella frågeställningar/samtal mellan förare/funktionär ska hållas på smittsäkert avstånd.
 • Munskydd bör användas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Innan tävling kontaktas smittskyddsansvarig i regionen samt den lokala sjukvården.
 • Övriga restriktioner och råd från Regering och Folkhälsomyndigheten ska självklart följas.